Logo Universiteit Utrecht

WND-conferentie

Conferentie 2017

De 52e WND conferentie wordt gehouden in het conferentiecentrum NH Leeuwenhorst te Noordwijkerhout op vrijdag 15 en zaterdag 16 december 2017. Organisator is de stichting Werkgroep Natuurkunde Didaktiek (WND).

Doelgroep en programma

De conferentie richt zich op alle leraren natuurkunde en NLT in het voortgezet onderwijs, TOA’s, leraren in opleiding en lerarenopleiders.
Het thema van deze WND-conferentie is Dat had je gedacht – leren denken in de natuurkunde.
Het programma bestaat uit plenaire lezingen, keuzelezingen, werkgroepen en een markt.
De plenaire lezingen worden gehouden door Hein Bruijnesteijn (leerlingen aan het denken zetten) en Dan McIsaac (modeling). De keuzelezingen op vrijdag door Mieke DeCock en Jan Sermeus (kritisch denken bij elektromagnetisme), Frans van Lunteren (leren kritisch en wetenschappelijk denken), Harrie Eijkelhof (denkwijzen in de kennisbasis vo), Martijn van Schaik (hersens kraken in het vmbo) en Marcel Koeneman (leren wetenschappelijk argumenteren) bieden uiteenlopende uitwerkingen van het conferentiethema. Dat geldt ook voor de korte keuzelezingen op zaterdag door Nederlandse en Belgische lerarenopleiders, al dan niet in samenwerking met hun studenten: Peter Duifhuis, Karel Langendonck, Lesley de Putter-Smits, Jan van der Veen, Wouter Spaan, Enno van der Laan, Hans van Bemmel, Nele Vandamme, en Renaat Frans, Laura Tamassia en Erica Andreotti.
De afsluiting wordt verzorgd door Mark de Graaf met een beeld van de docent van de toekomst: in hoeverre gaan robots met hun kunstmatige intelligentie de docent vervangen?

Werkgroepen

Ook dit jaar kunt u aan drie werkgroepen deelnemen. Heeft u een idee voor een werkgroep die past bij het conferentiethema of bij een actuele ontwikkeling in het natuurkundeonderwijs, neem dan vóór 28 september 2017 via Wilma van Eijsden contact op met Frank Budding.
Leraren en lerarenopleiders die als conferentiedeelnemer twee of drie werkgroepen geven en die het gevoel hebben daardoor duidelijk minder op de conferentie te kunnen ‘halen’, kunnen in aanmerking komen voor een bescheiden korting op de deelnemersbijdrage. Neem daarvoor via Wilma van Eijsden contact op met Koos Kortland.

Markt

Op de markt zullen – zoals altijd – de educatieve uitgeverijen en leermiddelenfirma’s te vinden zijn. Maar deze markt is ook bedoeld als ontmoetingsplaats voor docenten, waar zij hun ideeën over de dagelijkse lespraktijk en hun zelfontwikkelde materialen kunnen uitwisselen. Heeft u iets – een lesopzet, activerende werkvorm, demonstratie-experiment, leerlingenpracticum, praktische opdracht, idee voor een profielwerkstuk enzovoort – dat voor uw collega’s interessant of bruikbaar kan zijn? Of heeft u het afgelopen jaar misschien leerlingen gehad met een interessant experiment in het kader van hun profielwerkstuk, en zijn die leerlingen bereid om dat te komen demonstreren op de markt? Neem dan vóór 22 november 2017 via Wilma van Eijsden contact op met Koos Kortland voor een gratis plaats op de markt.

Voorinformatie

Het programma van de conferentie met daarin een overzicht van de keuzelezingen en werk­groepen wordt u – als u zich vóór 1 november 2017 heeft ingeschreven – eind november per e-mail toegezonden. U krijgt dan de gelegenheid om in te tekenen op de lezingen en werkgroepen van uw keuze.

Algemene informatie

Contactpersoon: Wilma van Eijsden
Adres: WND, Freudenthal Instituut
Princetonplein 5
3584 CC  Utrecht
Telefoon: 030 253 8228 (ma, wo, vr)
E-mail: w.vaneijsden@uu.nl
Ingeschreven in de KvK onder nr: 41181796