Logo Universiteit Utrecht

WND-conferentie

Conferentie 2018

De 53e WND conferentie wordt gehouden in het conferentiecentrum NH Leeuwenhorst te Noordwijkerhout op vrijdag 14 en zaterdag 15 december 2018. Organisator is de stichting Werkgroep Natuurkunde Didaktiek (WND).

Doelgroep en programma

De conferentie richt zich op alle leraren natuurkunde en NLT in het voortgezet onderwijs, TOA’s, leraren in opleiding en lerarenopleiders.

Het thema van deze WND-conferentie is Energie in transitie – over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een betaalbare, betrouwbare en veilige energievoorziening zonder gebruik van fossiele brandstoffen in het jaar 2050.

Het programma bestaat uit plenaire lezingen, keuzelezingen, werkgroepen en een markt.

De plenaire lezingen worden gehouden door David Smeulders (energietechnologie) en André Faaij (haalbaarheid energietransitie). De keuzelezingen door onder meer Cor Hofstee (energieopslag), Nicole Van Lipzig (klimaat), Christophe Hoegaerts (warmtebatterij), Jan Leen Kloosterman (kernsplijting en Alvin Weinberg’s theorie), Huub de Groot (kunstmatige fotosynthese en bio solar cells), Gerard van Bussel (windenergie), Niek Lopes Cardozo (kernfusie), Albert Polman (nano-fotovoltaïsche cellen), Arjen Wals (Didactiek van duurzame ontwikkeling), Jos Van Steenwinkel (ondiepe geothermie) en Meine Jansma (Het Selficient-huis, een duurzame woning) bieden uiteenlopende uitwerkingen van het conferentiethema.

Werkgroepen

Ook dit jaar kunt u aan drie werkgroepen deelnemen. Heeft u een idee voor een werkgroep die past bij het conferentiethema of bij een actuele ontwikkeling in het natuurkundeonderwijs, neem dan vóór 1 oktober 2018 via Wilma van Eijsden contact op met Frank Budding.

Leraren en lerarenopleiders die als conferentiedeelnemer twee of drie werkgroepen geven en die het gevoel hebben daardoor duidelijk minder op de conferentie te kunnen ‘halen’, kunnen in aanmerking komen voor een bescheiden korting op de deelnemersbijdrage. Neem daarvoor via Wilma van Eijsden contact op met Koos Kortland.

Markt

Op de markt zullen – zoals altijd – de educatieve uitgeverijen en leermiddelenfirma’s te vinden zijn. Maar deze markt is ook bedoeld als ontmoetingsplaats voor docenten, waar zij hun ideeën over de dagelijkse lespraktijk en hun zelfontwikkelde materialen kunnen uitwisselen. Heeft u iets – een lesopzet, activerende werkvorm, demonstratie-experiment, leerlingenpracticum, praktische opdracht, idee voor een profielwerkstuk enzovoort – dat voor uw collega’s interessant of bruikbaar kan zijn? Of heeft u het afgelopen jaar misschien leerlingen gehad met een interessant experiment in het kader van hun profielwerkstuk, en zijn die leerlingen bereid om dat te komen demonstreren op de markt? Neem dan vóór 22 november 2018 via Wilma van Eijsden contact op met Koos Kortland voor een gratis plaats op de markt.

Voorinformatie

Het programma van de conferentie met daarin een overzicht van de keuzelezingen en werkgroepen wordt u – als u zich tijdig heeft ingeschreven – eind november per e-mail toegezonden. U krijgt dan de gelegenheid om via de WND-website in te tekenen op de lezingen en werkgroepen van uw keuze.

Algemene informatie

Contactpersoon: Wilma van Eijsden
Adres: WND, Freudenthal Instituut
Princetonplein 5
3584 CC  Utrecht
Telefoon: 030 253 8228 (ma, wo, vr)
E-mail: w.vaneijsden@uu.nl
Ingeschreven in de KvK onder nr: 41181796