Logo Universiteit Utrecht

WND-conferentie

Annulering

Als u zich door onvoorziene omstandigheden voor de conferentie moet afmelden, kunt u uw inschrijfgeld binnen 14 dagen teruggeboekt krijgen als uw afmelding uiterlijk een week voor de conferentie per e-mail (w.vaneijsden@uu.nl) aan ons is doorgegeven. Bij latere afmelding is een dergelijke restitutie helaas niet meer mogelijk, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Neem in dat geval via Wilma van Eijsden contact op met Koos Kortland.