Logo Universiteit Utrecht

WND-conferentie

Themawedstrijd

De themawedstrijd 2018

De WND-conferentie heeft elk jaar een thema. De lezingen en veel werkgroepen sluiten aan bij dat thema. Naar we hopen een mooi aanbod, waar voor docenten veel te halen is.

Het bestuur van de werkgroep wil de inbreng van alle docenten vergroten. Velen van u maken mooie stukjes les, hebben een stukje lesmateriaal ontwikkeld of een bepaalde werkvorm. Daar bieden we graag een platform voor. In 2014 is daarom een themawedstrijd geïntroduceerd. Deze was een succes met mooie inzendingen, die u terug kunt vinden op de verslag-dvd van de conferenties vanaf 2014.
Dit jaar wordt de wedstrijd weer gehouden.

Dit jaar is het thema van de conferentie ‘energie in transitie’.
De energietransitie is dit jaar een belangrijk item in Nederland. Energie is tevens een belangrijk begrip binnen de natuurkunde. Het is een abstract begrip waar leerlingen in het dagelijks leven ook veel mee te maken hebben. Hoe geef je leerlingen nu een goed beeld van energie, opdat ze in het maatschappelijk debat kunnen mee praten, denken en doen over energie en hoe we daar in de toekomst op een goede manier mee omgaan?

Het thema van de wedstrijd is eveneens:

‘Energie in transitie’

U mag het thema breed interpreteren …

Heeft u een mooi experiment, een werkvorm of lesmateriaal ontwikkeld over energie, dan zien we graag dat u uw werk inzendt voor de prijsvraag en zo mogelijk ook collega’s laat meedelen en wellicht aan het denken zet hoe zij met hun leerlingen het begrip energie inhoud kunnen geven.
Voor de beste drie inzendingen worden prijzen beschikbaar gesteld van €500, €250 en €125.
De inzendingen worden beoordeeld door een jury van vakdidactici en docenten. Uw inzending kan opgenomen worden in het verslag van de WND-conferentie.

De zien uw inzendingen graag tegemoet voor 25 november, zodat we voldoende tijd hebben als jury om de beste inzendingen te kiezen!