WND-conferentie

Themawedstrijd

De themawedstrijd 2022

De WND-conferentie heeft elk jaar een thema. De lezingen en veel werkgroepen sluiten aan bij dat thema. Naar we hopen een mooi aanbod, waar voor docenten veel te halen is.

Het bestuur van de werkgroep wil de inbreng van alle docenten vergroten. Velen van u maken mooie stukjes les, hebben een stukje lesmateriaal ontwikkeld of een bepaalde werkvorm. Daar bieden we graag een platform voor. Sinds 2014 is er daarom een themawedstrijd, waarbij docenten worden uitgenodigd om passend bij het thema van de conferentie een inzending te doen.

In 2022 is het thema van de conferentie Het lichaam doorgelicht – over medische beeldvorming, waarbij diverse vormen van beeldvorming aan de orde komen.

Het thema van de wedstrijd is eveneens:

Het lichaam doorgelicht

Heeft u een mooi experiment, een werkvorm of lesmateriaal ontwikkeld dat past bij het thema, dan kunt u uw werk inzenden voor de prijsvraag en zo mogelijk ook collega’s laten meedelen.

Voor de beste drie inzendingen zijn prijzen beschikbaar gesteld van € 500, € 250 en € 125.

De inzendingen worden beoordeeld door een jury van vakdidactici en docenten. Uw inzending kan opgenomen worden op de website van de WND-conferentie en in het verslag. Van de winnaars verwachten we dat ze in een gezamenlijke werkgroep hun inzending presenteren.

Inzendingen kunnen tot uiterlijk 25 oktober 23:59h worden ingeleverd bij a.h.mooldijk@uu.nl.