Logo Universiteit Utrecht

WND-conferentie

Thema en programma

Update 26 november 2021

In onze laatste update van een week geleden hebben we aangegeven dat een fysieke WND-conferentie alleen kan doorgaan als er duidelijke versoepelingen komen ten opzichte van de beperkingen zoals die gelden vanaf 13 november.

Gezien de alsmaar oplopende besmettingscijfers, ziekenhuis- en ic-opnames heeft het kabinet afgelopen woensdag het OMT om een spoed-advies gevraagd en tevens aangekondigd de geplande persconferentie van 3 december één week naar voren te halen.

Het is duidelijk dat de versoepelingen die onze fysieke conferentie dit jaar nog hadden kunnen redden, er niet gaan komen. Integendeel, is de verwachting.

We hebben daarom als WND-bestuur besloten de WND-conferentie (gepland voor 17 en 18 december 2021) af te gelasten.

Het WND-bestuur had eerder al besloten niet over te gaan op een digitale conferentie. We willen het thema ‘medische beeldvorming’ graag aan bod laten komen op de eerstvolgende WND-conferentie. Wanneer dat zal zijn weten we nu niet.

 

Het bestuur van de Werkgroep Natuurkunde Didaktiek (WND) heeft op 20 september besloten dat de 56e WND-conferentie in fysieke vorm zal worden gehouden in het congrescentrum NH Leeuwen­horst te Noordwijkerhout op vrijdag 17 december vanaf 14.00 uur en zaterdag 18 december 2021 tot 14.00 uur.

Het kan echter zijn dat we – afhankelijk van het pandemieverloop en de daaraan verbonden overheidsmaatregelen – in een later stadium zullen moeten besluiten om de veiligheidsmaatregelen verder aan te scherpen of om over te gaan op een volledig digitale conferentie op dezelfde data. Maar het kan ook zijn dat we sommige veiligheidsmaatregelen wat kunnen versoepelen.

De conferentie richt zich op alle leraren natuurkunde en NLT in het voortgezet onderwijs, TOA’s, leraren in opleiding en lerarenopleiders.

 

Thema

Het thema van deze WND-conferentie is Het lichaam doorgelicht– over medische beeldvorming, waarbij diverse vormen van beeldvorming aan de orde komen.

Het thema van deze WND-conferentie is Het lichaam doorgelicht – over medische beeldvorming met Cherenkov-straling, lasers en MRI, en over natuurkundige aspecten van monitoring van patiënten, hersenschorsimplantaten voor blinden, aerosolen en ventilatie. En meer vakdidactisch: over leerlingdenkbeelden bij medische beeldvorming en natuurkunde voor blinde, slechtziende en kleurenblinde leerlingen.

 

Programma

Het conferentieprogramma zal bestaan uit vijf rondes met per ronde een keuze uit twee lezingen en zo’n vijf werkgroepen volgens het hieronder weergegeven globale tijdschema.

  Vrijdag 17-12-2021
12.00-14.00 Aankomst / Controle corona-toegangsbewijs / Aanmelding
14.00-15.30 Opening
Ronde 1 Lezingen en werkgroepen
15.30-16.00 Pauze
15.30 Opening markt
16.00-17.30 Uitreiking Minnaertprijs

Ronde 2 Lezingen en werkgroepen

17.30-18.00 Pauze
18.00-20.00 Diner
20.00-21.30 Uitreiking prijzen Themawedstrijd

Ronde 3 Lezingen en werkgroepen

21.00-00.00 Bar open
23.00 Sluiting markt
Zaterdag 18-12-2021
07.30-09.00 Ontbijt
09.00-10.30 Ronde 4 Lezingen en werkgroepen
10.30-11.00 Pauze
11.00-12.30 Ronde 5 Lezingen en werkgroepen

Afsluiting

12.30-14.00 Lunch
14.00 Vertrek

 

Markt

Tijdens de conferentie is er een inloopmarkt met een beperkt aantal stands van educatieve uitgevers en leermiddelenfirma’s. Anders dan gebruikelijk zal de markt verspreid zijn over een aantal zalen, met één marktstand per zaal. De omvang van deze markt is op dit moment nog niet te voorzien.

 

Werkgroepen

Heeft u vanuit uw eigen lespraktijk een idee voor een werkgroep die past bij het conferentiethema of bij een actuele ontwikkeling in het natuurkundeonderwijs, neem dan zo snel mogelijk maar uiterlijk 15 oktober 2021 via Wilma van Eijsden contact op met Frank Budding.

 

Themawedstrijd

Aan de conferentie is een themawedstrijd verbonden: heeft u een mooi experiment, een werkvorm of lesmateriaal ontwikkeld dat past bij het conferentiethema Het lichaam doorgelicht, dan zien we graag dat u uw werk inzendt voor de prijsvraag en zo mogelijk ook collega’s laat meedelen en wellicht aan het denken zet hoe zij dit thema in hun lessen kunnen verwerken. Meer Informatie is te vinden onder Themawedstrijd op deze website.

 

Voorinformatie

Het programma van de conferentie met daarin een overzicht van de lezingen en werkgroepen wordt u – als u zich tijdig heeft ingeschreven – rond 22 november 2021 per e-mail toegezonden. U moet daarna via de WND-website intekenen op de lezingen en werkgroepen van uw keuze. Op de website zal te zien zijn bij welke lezingen en werkgroepen er nog plaatsen beschikbaar zijn. Hou er rekening mee dat pas tijdens de conferentie intekenen op lezingen en werkgroepen in principe niet meer mogelijk zal zijn.

 

Certificaat van deelname

Een certificaat van deelname is na de conferentie beschikbaar voor diegenen die daadwerkelijk aan de conferentie hebben deelgenomen.

 

Algemene informatie

Contactpersoon: Wilma van Eijsden
Adres: WND, Freudenthal Instituut
Princetonplein 5
3584 CC  Utrecht
Telefoon: 030 253 8228 (maandag, woensdag en vrijdag)
E-mail: w.vaneijsden@uu.nl
Ingeschreven in de KvK onder nr: 41181796