WND-conferentie

Privacybeleid

De WND verwerkt de volgende persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt: uw voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, en de school/instelling waar u werkzaam bent.

De WND verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van uw inschrijving en betaling voor de conferentie, het verzenden van nadere informatie over de conferentie en het indelen van de werkgroepen tijdens de conferentie. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan strikt nodig is om deze doelen te realiseren, met een maximale bewaartermijn van een jaar.

De WND verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan de bedrijfsleiding van het congrescentrum NH Leeuwenhorst, als en voor zover dit nodig is voor het organiseren van de conferentie.

De WND gebruikt geen cookies, anders dan gemeld in de disclaimer van de UU.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering bij ons indienen via Wilma van Eijsden. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De WND zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

De WND neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Wilma van Eijsden.