WND-conferentie

Conferentieverslagen

Verslagen WND-conferenties

Deze pagina geeft toegang tot de verslagen van de WND-conferenties vanaf 1971 tot vijf jaar voor de meest recente conferentie. Van de vijf meest recente conferenties zijn de verslagen toegestuurd aan de leden van de WND maar deze verslagen zijn nog niet voor iedereen toegankelijk via deze website. Onderstaand zijn wel de programma’s en voorinformatie over lezingen en werkgroepen te vinden.

• 2023 Model-leren: Programma, voorinformatie lezingen en voorinformatie werkgroepen
• 2022 Het lichaam doorgelicht: programma, voorinformatie lezingen en voorinformatie werkgroepen
• 2021 geen conferentie, dus geen verslag
• 2020 Natuurkunde op afstand: programma
2019 Natuurkunde op maat
2018 Energie in transitie
2017 Dat had je gedacht – leren denken in de natuurkunde
2016 Hoe meet je dat nou

2015 Natuurkunde 50 jaar later
2014 De Taal van Natuurkunde
2013 Buitenaardse Natuurkunde
2012 De toets getoetst
• 2011 BijNa – Bij(scholing) Na(tuurkunde)

• 2010 Canon van de natuurkundedidactiek
2009 Natuurkunde aan den lijve
2008 Docent in Ontwikkeling
2007 Wat Natuurkundigen Doen
2006 Werk in Uitvoering

2005 Natuurkunde + Leefbare Aarde
2004 Natuurkunde ACTIE(F)
2003 Aan het front van de wetenschap
2002 Natuurkunde uitlijnen
2001 Natuurkunde en technologie

2000 Cultuurveranderingen in het natuurkunde-onderwijs
1999 Natuurkunde tussen hemel & aarde
1998 Motiveren voor natuurkunde
1997 Natuurkunde en gezondheid
1996 Natuurkunde-didactiek in het studiehuis

1995 Natuurkunde en sport
1994 Practica
1993 Natuurkunde uit de kunst
1992 Verschil moet er zijn
1991 Werken met de WEN

1990 1965-1990-2015: 25 jaar terug en vooruit
1989 Computers in het natuurkunde-onderwijs
1988 Basisvorming
1987 Gesnapt?
1986 WENsdromen

1985 Zicht op licht
1984 Hoe betrek ik mijn leerlingen beter bij de natuurkunde les?
1983 Van quark tot tipvane
1982 Hoe leren leerlingen natuurkunde
1981 Zoeklicht op de mechanika

1980 Onderbouw onderwijs in de natuurkunde
1979 ONO Ontwikkelingen in het Natuurkunde Onderwijs
1978 Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in de natuurkundeles
1977 Het eindexamen natuurkunde voor VWO en HAVO; schoolonderzoek en CSE
1976 Vernieuwingsaktiviteiten in het Nederlandse Natuurkunde-onderwijs voor HAVO en VWO

1975 Differentiatie binnen klasseverband
1974 Evaluatie
1973 Werkvormen
1972 Leraren en leerplanontwikkeling II
1971 Leraren en leerplanontwikkeling

1970 Project Physics (programma en mededelingen)
• 1969 Het interimrapport van de C.M.L.N. (toen nog niet verschenen)
• 1968 Werkvormen in het natuurkunde-onderwijs
• 1967 Natuurkunde voor het h.a.v.o. (speciaal de onderbouw)
• 1966 Eindexamen natuurkunde bij het voortgezet onderwijs (waarom, wat en hoe examineren we?)