WND-conferentie

Conferentieverslagen

Verslagen WND-conferenties

Deze pagina geeft toegang tot de verslagen van de WND-conferenties vanaf 1971 tot vijf jaar voor de meest recente conferentie. Van de vijf meest recente conferenties zijn de verslagen toegestuurd aan de leden van de WND maar deze verslagen zijn nog niet voor iedereen toegankelijk via deze website. Onderstaand zijn wel de programma’s en voorinformatie over lezingen en werkgroepen te vinden.

• 2022 Het lichaam doorgelicht: programma, voorinformatie lezingen en voorinformatie werkgroepen

• 2020 Natuurkunde op afstand: programma

• 2019 Natuurkunde op maat: programma, voorinformatie lezingen en voorinformatie werkgroepen

• 2018 Energie in transitie: programma, voorinformatie lezingen en voorinformatie werkgroepen

2017 Dat had je gedacht – leren denken in de natuurkunde

2016 Hoe meet je dat nou

2015 Natuurkunde 50 jaar later

2014 De Taal van Natuurkunde

2013 Buitenaardse Natuurkunde
2012 De toets getoetst
• 2011 BijNa – Bij(scholing) Na(tuurkunde)
• 2010 Canon van de natuurkundedidactiek
2009 Natuurkunde aan den lijve
2008 Docent in Ontwikkeling
2007 Wat Natuurkundigen Doen
2006 Werk in Uitvoering
2005 Natuurkunde + Leefbare Aarde
2004 Natuurkunde ACTIE(F)
2003 Aan het front van de wetenschap
2002 Natuurkunde uitlijnen
2001 Natuurkunde en technologie
2000 Cultuurveranderingen in het natuurkunde-onderwijs
1999 Natuurkunde tussen hemel & aarde
1998 Motiveren voor natuurkunde
1997 Natuurkunde en gezondheid
1996 Natuurkunde-didactiek in het studiehuis
1995 Natuurkunde en sport
1994 Practica
1993 Natuurkunde uit de kunst
1992 Verschil moet er zijn
1991 Werken met de WEN
1990 1965-1990-2015: 25 jaar terug en vooruit
1989 Computers in het natuurkunde-onderwijs
1988 Basisvorming
1987 Gesnapt?
1986 WENsdromen
1985 Zicht op licht
1984 Hoe betrek ik mijn leerlingen beter bij de natuurkunde les?
1983 Van quark tot tipvane
1982 Hoe leren leerlingen natuurkunde
1981 Zoeklicht op de mechanika
1980 Onderbouw onderwijs in de natuurkunde
1979 ONO Ontwikkelingen in het Natuurkunde Onderwijs
1978 Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in de natuurkundeles
1977 Het eindexamen natuurkunde voor VWO en HAVO; schoolonderzoek en CSE
1976 Vernieuwingsaktiviteiten in het Nederlandse Natuurkunde-onderwijs voor HAVO en VWO
1975 Differentiatie binnen klasseverband
1974 Evaluatie
1973 Werkvormen
1972 Leraren en leerplanontwikkeling II
1971 Leraren en leerplanontwikkeling
1970 Project Physics (programma en mededelingen)