WND-conferentie

Lidmaatschap

Lidmaatschap van de WND

Zoals vermeld (bijvoorbeeld onder ‘Doelstelling’) is de WND een stichting. In tegenstelling tot een vereniging kent een stichting geen leden, maar begunstigers. Een begunstiger verplicht zich jaarlijks een door het bestuur vast te stellen minimumbijdrage te betalen. Omwille van de eenvoud spreken we van lid (in plaats van begunstiger) en van lidmaatschap (in plaats van begunstigerschap).

Een lid betaalt € 10,00 per jaar. Het boekjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

De voordelen van het lidmaatschap zijn:

  • Alleen WND-leden ontvangen automatisch en kosteloos het conferentieverslag. Conferentiedeelnemers die geen lid zijn ontvangen geen conferentieverslag, tenzij zij vooraf de verschuldigde kosten betaald hebben.
  • Een WND-lid krijgt in een vroegtijdig stadium (in augustus) informatie over de komende conferentie toegestuurd. Niet-leden zijn afhankelijk van de aankondiging in het septembernummer van NVOX of op de website van de WND.
  • Bij overintekening van de conferentie hebben WND-leden voorrang bij opgave voor 15 november.
  • WND-leden die met pensioen zijn of in de VUT zitten, kunnen bij volledige deelname gebruik maken van een korting op het standaardtarief voor conferentiedeelname.
  • Soms is er voor een WND-lid een ‘speciale aanbieding’ zoals posters met concept cartoons of een boekje over Willem Kolff.
  • Bij uw aanmelding als nieuw WND-lid krijgt u gratis de conferentie­verslagen van de afgelopen twee jaar, voor zover de voorraad strekt.

 

Ereleden

  • H.A. Creton (1984)
  • J. Andriese (1998)
  • H.M.C. Eijkelhof (2012)
  • J. Kortland (2023) †

Een bijzondere categorie vormen de ‘Ereleden’. Het bestuur kan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Stichting Werkgroep Natuurkunde Didaktiek en/of het Nederlandse natuurkundeonderwijs eren door het verlenen van een eerbewijs met het predikaat ‘Erelid van de Werkgroep Natuurkunde Didaktiek’. Houders van een eerbewijs hebben dezelfde rechten als leden en mogen gratis deelnemen aan de jaarlijkse conferentie.

 

Opgeven als lid kan door u aan te melden bij:

Wilma van Eijsden
Freudenthal Instituut
Universiteit Utrecht
Princetonplein 5
3584 CC  Utrecht
Tel.: 030-2538228
Email: w.vaneijsden@uu.nl
(Aanw: ma, wo, vr)