WND-conferentie

Begunstiger

Begunstiger van de WND

Zoals vermeld (bijvoorbeeld onder ‘Doelstelling’) is de WND een stichting. In tegenstelling tot een vereniging kent een stichting geen leden, maar begunstigers. Een begunstiger verplicht zich jaarlijks een door het bestuur vast te stellen minimumbijdrage te betalen.

Een begunstiger betaalt tenminste € 10,00 per jaar. Het boekjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Als begunstiger:

  • krijgt u in een vroegtijdig stadium (in augustus) informatie over de komende conferentie toegestuurd. Anderen zijn afhankelijk van de aankondiging in het septembernummer van NVOX of op de website van de WND.
  • Bij overintekening van de conferentie hebben begunstigers voorrang bij opgave voor 15 november.
  • Begunstigers die met pensioen zijn of in de VUT zitten, kunnen bij volledige deelname gebruik maken van een korting op het standaardtarief voor conferentiedeelname.
  • Bij uw aanmelding als begunstiger krijgt u gratis de conferentie­verslagen van vorige jaren op dvd, voor zover de voorraad strekt.

 

Ereleden

  • H.A. Creton (1984)
  • J. Andriese (1998)
  • H.M.C. Eijkelhof (2012)
  • J. Kortland (2023) †

Een bijzondere categorie vormen de ‘Ereleden’. Het bestuur kan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Stichting Werkgroep Natuurkunde Didaktiek en/of het Nederlandse natuurkundeonderwijs eren door het verlenen van een eerbewijs met het predikaat ‘Erelid van de Werkgroep Natuurkunde Didaktiek’. Houders van een eerbewijs hebben dezelfde rechten als begunstigers en mogen gratis deelnemen aan de jaarlijkse conferentie.

 

Opgeven als begunstiger kan door u aan te melden bij:

Wilma van Eijsden
Freudenthal Instituut
Universiteit Utrecht
Princetonplein 5
3584 CC  Utrecht
Tel.: 030-2538228
Email: w.vaneijsden@uu.nl
(Aanw: ma, wo, vr)