WND-conferentie

Conferenties

De WND-conferentie

Vanaf 1966 organiseert het bestuur van de Stichting Werkgroep Natuurkunde Didaktiek (WND) zijn jaarlijkse conferentie. Tot en met 1975 werd deze conferentie gehouden in het conferentiecentrum Woudschoten in Zeist. Vanwege het elk jaar toenemende aantal deelnemers moest daarna worden uitgekeken naar een accommodatie met een grotere capaciteit. Vanaf 1978 werd dat het conferentiecentrum de Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Daar zijn op vrijdag en zaterdag een week voor de kerstvakantie jaarlijks circa zeshonderd deelnemers intensief bezig met hun vak. Die deelnemers zijn leraren natuurkunde in het voortgezet onderwijs, lerarenopleiders en leraren-in-opleiding, TOA’s, inspecteurs, onderzoekers op het gebied van de vakdidactiek, ontwikkelaars en verkopers van leermiddelen … Kortom: mensen die geboeid zijn door de ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij leerlingen in het vak natuurkunde.

 

 

 

 

Het conferentieprogramma bestaat uit lezingen, werkgroepen en een markt.

Nascholing

De jaarlijkse WND-conferentie is een erkende nascholingsactiviteit. Voor deelname kan dus een beroep worden gedaan op het nascholingsbudget van de school.

Conferentiethema’s

In de conferentiethema’s zit ruwweg een tweejaarlijkse cyclus: het ene jaar een thema dat vooral te maken heeft met de inhoud van het vak, het andere jaar een thema op het gebied van de vakdidactiek.

Conferentieverslagen

Verslagen van de WND-conferenties van de afgelopen jaren zijn – voor zover nog in voorraad – te verkrijgen bij het secretariaat van de WND. De leden van de werkgroep krijgen de verslagen automatisch thuis gestuurd. Na vijf jaar komen de verslagen voor iedereen toegankelijk op de website onder ‘Conferentieverslagen’.

Conferentieprogramma

Het conferentieprogramma bestaat uit enkele plenaire lezingen, een tiental keuzelezingen, zo’n veertig werkgroepen en een markt. Het globale programma staat hieronder. De lezingen en een deel van de werkgroepen hebben betrekking op het conferentiethema. Daarnaast zijn ook werkgroepen over actuele ontwikkelingen in het natuurkundeonderwijs mogelijk. De markt is vooral bedoeld als ontmoetingsplaats voor docenten, waar zij hun ideeën over de dagelijkse lespraktijk en hun zelf ontwikkelde materialen kunnen uitwisselen. Daarnaast zijn op de markt ook vrijwel alle educatieve uitgeverijen en leermiddelenfirma’s aanwezig.

WND-conferentie tijdschema

Vrijdag

 • 12.30 Inschrijving
 • 14.00 Opening en conferentie-informatie
 • 14.20 Plenaire lezing
 • 15.20 Pauze
 • 16.00 Keuzelezingen
 • 17.00 Aperitief
 • 17.30 Diner
 • 19.30 Werkgroepen en markt

Zaterdag

 • 07.45 Ontbijt
 • 09.00 Plenaire lezing
 • 10.00 Werkgroepen
 • 11.15 Pauze
 • 11.45 Keuzelezingen
 • 12.35 Lunch
 • 13.35 Werkgroepen
 • 14.50 Pauze
 • 15.10 Afsluiting
 • 16.00 Vertrek