WND-conferentie

Minnaertprijs

De Minnaertprijs

Het bestuur van de Stichting Werkgroep Natuurkunde Didaktiek (WND) heeft een Prijs van Verdienste, de Minnaertprijs ingesteld.

Het doel van de Minnaertprijs is het publiekelijk tot uitdrukking brengen van de waardering voor de verdiensten van de laureaat voor de ontwikkeling van het vak natuurkunde in het voortgezet onderwijs gedurende een reeks van jaren. De verdiensten betreffen bijdragen op één of meer van de volgende terreinen:

 • onderzoek naar barrières – zowel bij docenten als bij leerlingen – die de overdracht van natuurkundige inzichten en vaardigheden zouden kunnen belemmeren;
 • onderzoek naar de effectiviteit van vakdidactische benaderingswijzen;
 • ontwikkeling van nieuwe leerstofgebieden en vakdidactische methoden;
 • enthousiasmering van natuurkundedocenten voor de verdere ontwikkeling van het natuurkundeonderwijs;
 • opleiding van docenten natuurkunde;
 • ontwikkeling van examenprogramma’s en leerplannen met een baanbrekend karakter;
 • uitdragen van vernieuwende ideeën.

Het bestuur van WND stelt de Commissie Prijs van Verdienste in. Deze commissie telt drie leden: een natuurkundedidacticus van de Nieuwe Lerarenopleiding, een natuurkundedidacticus van de Universitaire Lerarenopleiding en een leraar natuurkunde.

De commissie stelt een voordracht op voor de kandidatuur voor de prijs. Deze voordracht telt twee namen in voorkeursvolgorde. De commissie rapporteert aan het bestuur van WND. Behalve de voordracht bevat het rapport ook de argumentatie van de voorgedragen namen en van de voorkeursvolgorde. Dit rapport wordt uitsluitend ter kennis van het bestuur gebracht.

Het bestuur beslist aan welke van de kandidaten op de voordracht de prijs wordt uitgereikt. Als het bestuur zich met geen van beide voorgestelde kandidaten kan verenigen, wordt de prijs dat jaar niet uitgereikt.

De prijs wordt eenmaal in de twee jaar, of minder vaak als commissie en/of bestuur geen kandidaat kunnen aanwijzen, uitgereikt.

Uitgereikte prijzen

 • Henk Mulder (1987) †
 • Herman Hooymayers (1989) †
 • Rosalind Driver (1990) †
 • Jan Leisink (1992) †
 • Maarten van Woerkom (1994)
 • Hubert Biezeveld (1996)
 • Ton Ellermeijer (1999)
 • Theo van Welie (2001) †
 • Lieke Heimel (2003)
 • Pietjan Wippoo (2005) †
 • Ineke Frederik (2007)
 • Patrick Walravens (2009)
 • Hans Jordens (2011)
 • Dick Hoekzema (2013)
 • Ed van den Berg (2015)
 • Harrie Eijkelhof (2017)
 • Hans van Bemmel (2019)
 • Karel Langendonck (2022)