WND-conferentie

Doelstelling

Doel van de Werkgroep Natuurkunde Didaktiek

De Stichting Werkgroep Natuurkunde Didaktiek heeft ten doel:

  • het bevorderen van verbeteringen in het natuurkundeonderwijs, met name in het voortgezet onderwijs;
  • het bevorderen van de overdracht van de resultaten van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de didactiek van de natuurkunde naar het natuurkundeonderwijs;
  • het bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaring met betrekking tot het natuurkundeonderwijs.

De Stichting zal haar doel trachten te bereiken door onder meer:

  • jaarlijks een conferentie te organiseren onder de naam ‘WND-conferentie’;
  • jaarlijks een verslag van deze conferentie uit te brengen.

Voorts heeft de Stichting een leerstoel aan de Universiteit Utrecht en een Prijs van verdienste genaamd ‘Minnaertprijs’ ingesteld. Ook heeft de Stichting lesbrieven vervaardigd.

De WND is een onafhankelijke stichting en is dus geen onderdeel van andere organisaties als de NVON, de NNV of de universiteiten. Wel zijn de bestuursleden vaak ook in die organisaties actief.