WND-conferentie

Annulering

Als u zich door onvoorziene omstandigheden voor de conferentie moet afmelden, kunt u uw inschrijfgeld (onder aftrek van € 10 administratiekosten) binnen twee weken teruggeboekt krijgen als uw afmelding uiterlijk een week voor de conferentie per e-mail aan Wilma van Eijsden is doorgegeven. Bij latere afmelding is een dergelijke restitutie in principe helaas niet meer mogelijk, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Neem in dat geval via Wilma van Eijsden contact op met Koos Kortland.