WND-conferentie

Thema en programma

De 56e WND-conferentie zal in fysieke vorm worden gehouden in het congrescentrum NH Leeuwen­horst te Noordwijkerhout op vrijdag 16 december vanaf 14.00 uur en zaterdag 17 december 2022.

De conferentie richt zich op alle leraren natuurkunde en NLT in het voortgezet onderwijs, TOA’s, leraren in opleiding en lerarenopleiders.

 

Thema

Het thema van deze WND-conferentie is (opnieuw) Het lichaam doorgelicht– over medische beeldvorming, waarbij diverse vormen van beeldvorming aan de orde komen.

Het thema van deze WND-conferentie is Het lichaam doorgelicht – over medische beeldvorming met Cherenkov-straling, lasers en MRI, en over natuurkundige aspecten van monitoring van patiënten, hersenschorsimplantaten voor blinden, aerosolen en ventilatie. En meer vakdidactisch: over leerlingdenkbeelden bij medische beeldvorming en natuurkunde voor blinde, slechtziende en kleurenblinde leerlingen.

 

Programma

Het conferentieprogramma wordt nog verder ingevuld, op eenzelfde wijze als u tot 2019 gewend was.

 

Markt

De markt wordt in principe op vergelijkbare wijze als in het verleden gehouden.

 

Werkgroepen

Heeft u vanuit uw eigen lespraktijk een idee voor een werkgroep, zowel passend als niet passend bij het conferentiethema, neem dan zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 oktober 2022 via Wilma van Eijsden contact op met Frank Budding.

 

Themawedstrijd

Aan de conferentie is een themawedstrijd verbonden: heeft u een mooi experiment, een werkvorm of lesmateriaal ontwikkeld dat past bij het conferentiethema Het lichaam doorgelicht, dan zien we graag dat u uw werk inzendt voor de prijsvraag en zo mogelijk ook collega’s laat meedelen en wellicht aan het denken zet hoe zij dit thema in hun lessen kunnen verwerken. Meer Informatie is te vinden onder Themawedstrijd op deze website.

 

Voorinformatie

Het programma van de conferentie met daarin een overzicht van de lezingen en werkgroepen wordt u – als u zich tijdig heeft ingeschreven – rond 22 november 2022 per e-mail toegezonden. U moet daarna via de WND-website intekenen op de lezingen en werkgroepen van uw keuze.

 

Certificaat van deelname

Een certificaat van deelname is na de conferentie beschikbaar voor diegenen die daadwerkelijk aan de conferentie hebben deelgenomen.

 

Algemene informatie

Contactpersoon: Wilma van Eijsden
Adres: WND, Freudenthal Instituut
Princetonplein 5
3584 CC  Utrecht
Telefoon: 030 253 8228 (woensdag)
E-mail: w.vaneijsden@uu.nl
Ingeschreven in de KvK onder nr: 41181796