WND-conferentie

Thema en programma

De 56e WND-conferentie wordt gehouden in het congres­centrum NH Leeuwen­horst te Noordwijkerhout op vrijdag 16 en zaterdag 17 december 2022. Organisator is de Stichting Werkgroep Natuurkunde Didaktiek (WND).

De conferentie richt zich op alle leraren natuurkunde en NLT in het voortgezet onderwijs, TOA’s, leraren in opleiding en lerarenopleiders.

 

Thema

Het thema van deze WND-conferentie is Het lichaam doorgelicht – over medische beeldvorming en andere onderwerpen op het gebied van natuurkunde en het menselijk lichaam.

Het programma van de conferentie bestaat uit plenaire lezingen, keuzelezingen, werkgroepen en een markt.

 

Lezingen

De plenaire lezingen en keuzelezingen zullen – voor zover op dit moment bekend – gaan over de volgende onderwerpen:

 • Laser speckle en doorbloeding bij dermatologie en chirurgie (brandwonden, borstreconstructie)
 • MRI bij oogtumoren
 • Medical Image Analysis
 • Proton Imaging
 • Processen in levende cellen
 • Combineren van MRI-scans met artificial intelligence
 • Gebruik van wearables om een beeld te krijgen van wat er tijdens sport en inspanning in het lichaam gebeurt
 • IRFI & MRI gecombineerd
 • Ontwikkeling medische beeldvorming
 • MRI-gestuurde radiotherapie, MRI-gestuurd ultrageluid medicatietransport en immunostimulatie
 • Verspreiding van aerosolen in slecht geventileerde ruimtes
 • Blinden weer (wat) laten zien met een hersenschorsimplantaat
 • Natuurkunde voor blinde en slechtziende leerlingen

 

Werkgroepen

Ook dit jaar kunt u aan drie werkgroepen deelnemen. Voor de conferentie kunnen we op dit moment nog enkele werkgroepen plaatsen, uiteraard op het gebied van het conferentiethema, maar ook over actuele ontwikkelingen in het natuurkunde-onderwijs. Heeft u vanuit uw eigen lespraktijk een idee voor een werkgroep, zowel passend als niet passend bij het conferentiethema, neem dan zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 oktober 2022 via Wilma van Eijsden contact op met Frank Budding.

Leraren en lerarenopleiders die als conferentiedeelnemer twee of drie werkgroepen geven en die het gevoel hebben daardoor duidelijk minder op de conferentie te kunnen ‘halen’, kunnen in aanmerking komen voor een bescheiden korting op de deelnemersbijdrage. Neem daarvoor via Wilma van Eijsden contact op met Koos Kortland.

 

Markt

Op de markt zullen – zoals altijd – de educatieve uitgeverijen en leermiddelenfirma’s te vinden zijn. Maar deze markt is ook bedoeld als ontmoetingsplaats voor docenten, waar zij hun ideeën over de dagelijkse lespraktijk en hun zelfontwikkelde materialen kunnen uitwisselen. Heeft u iets dat voor uw collega’s interessant of bruikbaar kan zijn, neem dan vóór 15 november 2022 via Wilma van Eijsden contact op met Koos Kortland voor een gratis plaats op de markt.

 

Themawedstrijd

Aan de conferentie is een themawedstrijd verbonden: heeft u een mooi experiment, een werkvorm of lesmateriaal ontwikkeld dat past bij het thema van de conferentie, dan zien we graag dat u uw werk inzendt voor deze wedstrijd. Meer informatie staat op de website van de WND onder Themawedstrijd.

 

Voorinformatie

Het programma van de conferentie met daarin een overzicht van de keuzelezingen en werkgroepen wordt u – als u zich tijdig heeft ingeschreven – tweede helft november per e-mail toegezonden. U krijgt dan de gelegenheid om via de WND-website in te tekenen op de lezingen en werkgroepen van uw keuze.

 

Certificaat van deelname

De certificaten van deelname zijn op 11 januari 2023 per e-mail verstuurd naar diegenen die daadwerkelijk aan de conferentie hebben deelgenomen.

 

Algemene informatie

Contactpersoon: Wilma van Eijsden
Adres: WND, Freudenthal Instituut
Princetonplein 5
3584 CC  Utrecht
Telefoon: 030 253 8228 (woensdag)
E-mail: w.vaneijsden@uu.nl
Ingeschreven in de KvK onder nr: 41181796