WND-conferentie

Inschrijving studenten lerarenopleiding

Er is een beperkt aantal plaatsen (maximaal 50) gereserveerd voor studenten van lerarenopleidingen tegen een gereduceerd tarief van € 90,- per persoon voor de gehele conferentie (inclusief overnachting op een tweepersoonskamer). Dit aanbod beperkt zich tot studenten in de stagevariant van de opleiding of in een baanvariant met een kleine omvang (10 lesuren of minder). Studenten in een baanvariant met een grotere omvang zullen in principe een beroep moeten doen op het nascholingsbudget van de school. Als dit laatste in individuele gevallen tot problemen leidt, neem dan via Wilma van Eijsden contact op met Rob van Rijn.

Aanvragen voor deelname tegen het gereduceerde tarief moeten door de lerarenopleidingen uiterlijk 20 oktober 2023 via Wilma van Eijsden worden ingediend bij het bestuur van de WND – inclusief een namenlijst van de studenten die voor het gereduceerde tarief in aanmerking komen en die aan hun opleider te kennen hebben gegeven aan de conferentie te willen deelnemen. Vanwege het beperkte aantal beschikbare plaatsen geldt hierbij het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. De betreffende studenten moeten zich daarna nog persoonlijk zo snel mogelijk, maar uiterlijk 20 oktober 2023 voor de conferentie inschrijven en betalen. Als dit niet vóór de genoemde datum gebeurt, komt de aanvraag te vervallen en wordt de opengevallen plaats ingenomen door een student op de wachtlijst.