WND-conferentie

Thema en programma

De 58e WND-conferentie wordt gehouden in het congres­centrum NH Leeuwen­horst te Noordwijkerhout op vrijdag 13 en zaterdag 14 december 2024. Organisator is de Stichting Werkgroep Natuurkunde Didaktiek (WND).

De conferentie richt zich op alle leraren natuurkunde en NLT in het voortgezet onderwijs, TOA’s, leraren in opleiding en lerarenopleiders.

 

Thema

Het thema van deze WND-conferentie is: (on)gehoord natuurkunde. Dit jaar staat geluid in diverse facetten centraal. Het programma van de conferentie bestaat uit plenaire lezingen, keuzelezingen, werkgroepen en een markt.

Heeft u een idee voor een werkgroep die past bij het conferentiethema of bij een actuele ontwikkeling in het natuurkundeonderwijs, neem dan vóór 14 oktober 2024 contact op met Wilma van Eijsden.

 

Markt

Op de markt zullen – zoals altijd – de educatieve uitgeverijen en leermiddelenfirma’s te vinden zijn. Maar deze markt is ook bedoeld als ontmoetingsplaats voor docenten, waar zij hun ideeën over de dagelijkse lespraktijk en hun zelfontwikkelde materialen kunnen uitwisselen. Heeft u iets dat voor uw collega’s interessant of bruikbaar kan zijn, neem dan vóór 14 november 2024 via Wilma van Eijsden contact op met Rob van Rijn voor een gratis plaats op de markt.

 

Voorinformatie

Het programma van de conferentie met daarin een overzicht van de keuzelezingen en werkgroepen wordt u – als u zich tijdig heeft ingeschreven – tweede helft november per e-mail toegezonden. U krijgt dan de gelegenheid om via de WND-website in te tekenen op de lezingen en werkgroepen van uw keuze.

 

Certificaat van deelname

De certificaten van deelname van 2023 zijn op 23 januari 2024 per e-mail verstuurd naar diegenen die daadwerkelijk aan de conferentie hebben deelgenomen.

 

 

Algemene informatie

Contactpersoon: Wilma van Eijsden
Adres: WND, Freudenthal Instituut
Princetonplein 5
3584 CC  Utrecht
Telefoon: 030 253 8228 (maandag / woensdag)
E-mail: w.vaneijsden@uu.nl
Ingeschreven in de KvK onder nr: 41181796