WND-conferentie

Nieuws

Bestuurswisseling

Koos Kortland is afgetreden als bestuurslid/penningmeester. Rob van Rijn is benoemd als bestuurslid en is tevens gekozen als penningmeester.

Koos Kortland is benoemd tot erelid vanwege zijn jarenlange verdienste als bestuurslid/penningmeester.